....... 2005-04-11.......


nice day^^

凌晨

琴日成7點先覺豬豬a"a本來兩點幾話覺豬咖啦~~因為湯湯都訓!得返自己唔覺豬都唔豬有咩搞∼.∼但又訓唔著/.\慣左早上先覺豬=.="咪上下網網睇下有無人流言俾我囉~o~跟住收到一個叫chrislomc  sd黎既喵喵!之後就一直用喵喵o係到傾!!!開頭真係有d代溝既感覺咖~~哈哈哈!!因為我成日唔記得佢上一句講咩~o~不過咁多個net fd佢最好傾咖啦!起碼會講下野!咩都講下~巧似識左巧耐咁!!但一見到佢個名名真係有d唔鍾意=.=^^同一個名人品差咁遠>"<之後我地由喵喵轉用msn!!仲搞到巧耐~~哈哈!!因為佢唔識用a"a蠢啊~o~一傾就傾到成7點@@佢訓左無耐我都去左訓lu!!到左11點3~阿姨叫左我起身身睇電視!因為知我睇開^^~於是就起左身身!於是密下湯湯o係唔o係樹!隔左一陣佢先覆返我^^隻豬豬o岩o岩訓醒a"a我地又o係樹密密傾!!哈哈哈!!跟住見到msn巧巧傾個net fd on奶左@@於是兩邊傾~o~今日湯湯要返學學,到左12點到就出門口lu!而駿(唔鍾意佢英文名果個衰人)=___=v都要去見佢老闆!!哇塞~~一走走兩件>.<又係得返我!!!於是咁得閒咪打返電電俾阿民囉~因為有d野搞到佢巧唔開心,我又係咁錫fd既人,佢唔開心咪即係我唔開心!!傾左一陣佢就話隔一陣打俾我!!見咁得閒咪閃左去水白白換埋33準備今晚返學學囉!搞掂曬d野之後sd左個信息俾阿駿睇下佢返左屋企未!點豬sd返句"你係冰個"過黎=.=俾佢激屎我啦>o<~~~~之後我地都傾左陣電話!!到左4點幾老公落場返黎^^今日係佢最後一日返工工lu!!5點4佢就返去返工!!跟住湯湯都返左黎~~但我巧眼訓訓><湯湯見我咁眼訓訓佢咁鍚我梗係叫我去訓啦^^~於是飯都唔食就訓左@o@到左7點9自己巧自動咁起身身返學@@巧叻豬豬=3=唔水人叫~哈哈哈!!!今日早左返去悶屎我/.\鳴鳴!!!10點鍾準時放學學都係第一次-.-本黎諗住等埋老公先一齊返屋企!但打俾佢無人聽即係未放工工!於是自己返左屋企先!之後同老公同埋契哥出去食野!巧彩無去篤波波~唔係又悶到我>"<食完野就返屋企lu^o^返到屋企就密湯湯~~~但佢覺左豬豬囉>3<呢排我地都毛咩時間傾咁!!我得閒佢就忙,我忙佢就得閒/.\不過巧彩佢依然都係咁錫我^^今日都幾開心咖^o^希望聽日更加開心啦>3<∼人氣:29 , No.(651858)
留言
名字:

標題:

內容:
悄悄話? [Smilies 表情符號]